Pendidik Sarjana Ilmu

Multimedia Anda

Loading...

Search This Blog

Sunday, 25 September 2011

Penilaian Kemahiran Bahasa - INTERAKSI MINGGU 9

KAEDAH PENILAIAN BAHASA (KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS)
PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASAA) Penilaian Kemahiran Lisan 
 • Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.
 • Kemahiran mendengar
  =Kemahiran paling asas
  =Berlaku pada peringkat penerimaan
  =Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur, memahami, dan mentafsir apa yg didengar.
 • Kemahiran bertutur
  =Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi
  =Peringkat penglahiran
  =Perlu ditiru & diajuk
  =Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah, tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik.

 • Tujuan kemahiran lisan :
 1. Menyebut perkataan / ayat dgn betul
 2. Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain.
 3. Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan, kehendak, dll).
 4. Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap, menyatakan perasaan dan kehendak)
 5. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun, perkataan yg sesuai, & perbendaharaan kata yg luas.
 • Kemahiran-kemahiran yang boleh
 1. Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul
 2. Bertutur dgn nada, intonasi, & sebutan yg betul.
 3. Mendengar dgn baik, memahami perkara yg didengar, & menghormati pertuturan org lain.
 4. Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul.
 5. Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan.
 6. Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi.
 • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut:
 1. bacaan kuat
 2. syarahan
 3. perbahasan
 4. bercerita
 5. perbincangan
 6. hafazan
 7. temu bual
 8. soal jawab
 9. nyanyian
 10. deklamasi sajak
 11. mendengar dan memberi respon secara lisan
 • Penilaian lisan membolehkan guru :
 1. mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.
 2. mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.
 3. mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.
 4. mengesan kelancaran dalam sebutan.
 5. mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.
 • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.
 • Cth : PLBS
 • menyediakan instrumen
 1. soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.
 2. aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.
 3. pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.
 4. aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.


· Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara :
- pelajar dengan pendidik
- pelajar dengan pelajar
- pelajar dengan bahan pembelajaran

· Aspek yang boleh dinilai ialah :
- kefahaman konsep
- pengetahuan fakta
- pemikiran peringkat tinggi
- kecekapan mendengar
- penggunaan bahasa yang tepat
- kecekapan metematik
- gaya persembahan/ kelancaran berbahasa
- pertuturan dan sikapC ) Penilaian kemahiran membaca
 • penggunaan bahasa yang tepat.
 • kelancaran berbahasa yang baik.
 • penggunaan intonasi yang betul.
 • sebutan dan jeda yang tepat.
B) PENILAIAN KEMAHIRAN MENULIS • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti
  —Karangan
  —Laporan projek/kerja kursus/folio
  —Latihan dan ujian bertulis
  —Huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta.
 • Instrument penilaian menulis. Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut :
  —Kemahiran menulis
  —Menyusun idea
  —Penggunaan tanda baca
  —Perbendaharaan kata
  —Mengaplikasi
  —Mentafsir Menilai
 • Perlu diingat, dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih, perkara berikut perlu diambil kira :
  —Soalan menepati kemahiran yang hendak diuji
  —Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami
  —Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.
  —Aras kesukaran soalan dipelbagaikan
  —Skema pemarkahan disediakan
 • Bentuk item
1. Bentuk Item Objektif
2. Bentuk Item Subjektif
 • Mengesan serta merta
-Tujuan – mengesan penguasaan hasil pembelajaran dgn serta-merta semasa pengajaran harian
-Contoh : Menilai kefahaman dan pengetahuan serta kemahiran berbahasa melalui hasil kerja murid.
-Bagaimana ? (Dirancang jika perlu, individu @ kumpulan, tiada instrumen khusus )
-Merekod & Melapor : (Perlu direkod dan dilaporkan jika perlu )
-Tindakan Susulan : (Perlu tindakan serta-merta seperti; bimbingan, teguran, nasihat dan pujian)
 • mengesan kemajuan
-Tujuan – mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran
-Bagaimana? (Perlu dirancang, individu @ kumpulan, gunakan instrumen seperti -lembaran kerja dan ujian bertulis )
-Merekod & Melapor (perlu direkod dan dilaporkan jika perlu

-Tindakan Susulan (Perlu tindakan susulan )
-Contoh : menilai laporan bertulis dan menilai murid melalui ujian: objektif @ subjektif
 • mengesan pencapaian

-Tujuan – mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran
-Bagaimana? (Perlu dirancang, secara individu, gunakan ujian bertulis)
-Contoh : Melalui ujian bertulis seperti ujian objektif dan subjektif
-Tindakan susulan (Harus diambil jika perlu )
-Merekod & melapor (Perlu direkod dan dilapor ) 
· Penilaian penulisan dilakukan dengan menilai :
- karangan
- laporan projek/kerja kursus/folio
- latihan dan ujian bertulis
- huraian atau tafsiran data/jadual, graf atau carta.

· Kemahiran yang diukur dalam kemahiran menulis ialah :
- kemahiran menulis
- menyusun idea
- perbendaharaan kata
- mengaplikasi
- mentafsir
- menilai
- mempertahan / menyokong hujah
- menyebar idea / buat rumusan / cadangan

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages